HandMania.pl czyli Własna Praca się Opłaca

HandMania.pl artykuły na temat małego biznesu

Polecane: https://adwokaci-sg.pl

Strategia przedsiębiorstwa

Tagi: strategia, zarządzanie, zarządzanie strategiczne, firma, biznes,

Istotne w procesie formułowania strategii jestodniesienie przedsiębior­stwa do jego otoczenia. Zdanie to oddaje znaczenieanalizy sytuacji dla procesu planowania w przedsiębiorstwie, w tym strategicz­nego planowania marketingowego. Jeżeliproces ten ma zadanie opra­cowania scenariusza przyszłych działańmarketingowych przedsiębior­stwa, to nie można go formułować bez uwzględnieniaobecnego i przy­szłego otoczenia tych działań, zwłaszcza że obecny stan firmyoraz reakcja niektórych elementów otoczenia (np. nabywców i konkurentów) majądecydujący wpływ na realizację tej strategii. Analiza sytuacji jest więckolejnym krokiem (etapem) w procesie strategicznego planowania marketingowego.

Jako proces informacyjnego wsparcia proceduryplanowania strategicznego analiza sytuacji polega nie tylko na zwykłymgromadzeniu informacji, lecz także na umiejętnym ich analizowaniu orazprezentowaniu w postaci użytecznej dla planowanych decyzji. Popełnione tu błędyi przeoczenia będą miały bezpośredni wpływ na poprawność wyboru kierunkówdziałania, ocenę stopnia ryzyka i skuteczności przyjętych rozwiązań. Natomiastpominięcie tego etapu prowadzi do nieekonomiczności planów i działańmarketingowych oraz pozostawia przyszłe wybory strategiczne intuicji menedżera.Na analizie sytuacji spoczywa jeszcze jedno zadanie. Z perspektywy przyszłegoprocesu decyzyjnego jej realizacja ma ogromne znaczenie dla ujednoliceniastanowisk zespołu planującego. Prowadzi do tego wspólna analiza zebranychinformacji, a na jej podstawie ocena kluczowych problemów i szans marketingo­wych dla jednostki biznesu lub produktu przedsiębiorstwa.

Zebranie możliwie pełnego zakresu wymaganych informacji sprzyja eliminacjikonfliktów w zespole, które wynikają w sytuacjach niedomówień i nie­doinformowaniaoraz formułowania wniosków i decyzji bez należytych podstaw informacyjnych.Zajęcie wspólnego stanowiska wobec zgro­madzonych informacji o sytuacjiprzedsiębiorstwa - wspólna ocena, identyfikacja atutów, słabości, zagrożeń iszans dla przedsiębiorstwa - ułatwia podjęcie ostatecznej decyzji. Realizacjaanalizy sytuacji spra­wia, że wszyscy w zespole planującym maja te sameinformacje, łatwiej uzyskuje się consensus w ocenie sytuacji, a to wszystkoprowadzi do klarownej sytuacji decyzyjnej.
Słów kilka o autorze:

Buźka

Jestem tutaj od tematów lekkich i przyjemnych, chociaż czasami chcę pokazać, że potrafię pisać również na tematy poważne. Dlatego zdarza mi się popełnić tekst także z zakresu ekonomii czy finansów.

Polecane: https://opiniak.com/opinie/airmax-internet-swiatlowodowy

Polecane: kancelaria ultimatum

Co to jest i jakie ma zastosowanie Tribulus terrestris (buzdyganek ziemny)?

Tribulus terrestris to roślina z rodziny szarłatowatych, znana ze swoich właściwości prozdrowotnych i sportowych. Buzdyganek ziemny, inaczej Tribulus terrestris, jest wykorzystywany w medycynie naturalnej do poprawy libido i poprawy wydolności fizycznej. Przed zastosowaniem Tribulus terrestris i buzdyganka ziemnego należy skonsultować się z lekarzem

Czytaj więcej...

Losowy

Altany ogrodowe i budki narzędziowe - czy warto być producentem?

Altany ogrodowe i budki narzędziowe to popularne produkty na rynku budowlanym, które cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Czy warto zatem rozważyć możliwość zostania producentem tych konstrukcji? Przyjrzyjmy się temu bliżej.Jak wiemy, rynek altan ogrodowych i budek narzędziowych jest obecnie bardzo konkurencyjny. Klienci mają

Czytaj więcej...